Betlémské světlo míří do Evropy už od roku 1986. K nám do Česka se jeho plamínek plný nejen vánočního poselství dostal až v roce 1989. Letos si taktéž připomínáme 30 let od „svobodného“ zažehnutí u nás. Je krásné, že právě skauti o tento plamínek přivážejí,  pečují a roznášejí. Plamínek světla nejdříve míří leteckým speciálem z Betléma do Vídně a odtud se rozváží po celé Evropě. V německy mluvících zemí se B. světlu říká – Friedenslicht. Kdybychom to doslova přeložili je to - Světlo pokoje, míru.  Možná i vy jste letos toto krásné Světlo přijali k vám domů.

Světlo z Betléma nám připomíná smysl vánočního poselství. Má především osvítit tmu v našich srdcích a proměnit, abychom i my se mohli co nejupřímněji snažit vytvářet kolem sebe radost a pokoj. O co vlastně jde o Vánocích to krásně vyjádřila učitelka a filozofka Edita Steinová: „Když se dny začínají zkracovat a na zem se snášejí první sněhové vločky, vynoří se ostýchavě a tiše první myšlenky na Vánoce. A ze samotného toho slova vychází takové kouzlo, že se mu sotva může ubránit kdekteré srdce. … už týdny před Vánocemi se celou zemí valí jakoby vřelý proud lásky. Svátek lásky a radosti, to je ona hvězda, které všichni v prvních zimních měsících kráčejí.“ …

Myslím, že se u nás v oddíle každoročně těšíme na to, co přinese adventní doba. Ač prožijeme snad každoročně podobné okamžiky, vůbec nevadí, protože smysl není v tom stereotypu, ale v něčem vyšším. Můžeme se na to podívat jinak a objevíme třeba tohle: setkávat se s lidmi a přinášet jim radost, splnit jim přání, pomoci. Tohle je o naší hluboké svobodě, kterou máme, kterou jsme dostali jako dar a můžeme ji skrze skutky zakoušet. Kdo zakusil štěstí, radost, veselost skrze službu, zažil kus něčeho, co sice nelze tak dobře popsat, ale přeci jen člověk zakusí jakési povznesení ducha. Zakladatel skautingu Robert Baden Powell věděl v čem lze spatřovat smysl života:

„Věc, která se nejvíce vyplatí, je snažit se vnést štěstí do života druhých.“ Nám napovídá oč máme usilovat a to ostatní nám bude mile a vrchovatě přidáno. Bylo napsáno: „Co někomu dáš, vrátí se ti rozmnoženě…“ Stojí to za to. Znovu jsem se vypravili pro Betlémské světlo do Uherského Hradiště na vlakové nádraží 21. prosince. Nebyli jsme tam jediní skauti, bylo nás tam více z několika oddílů. Betlémské  světlo bylo rozváženo na naši stranu brněnskými skauty vlaky českých drah. Letos nás při převzetí a následném zažehnutí plamene natáčela i Česká televize. Hlavní postavou byla od nás Smíšek a Natka. Moc jim to slušelo. Následně jsme se v ten večer mohli podívat skrze ČT 24 na sestřih zpráv, kde se objevila reportáž o Betlémské světle. Pak už B. světlo mířilo do Hluku. V neděli 22. prosince jej Máďa a Kája nesly do farnosti sv. Vavřince. V dnech 23. a 24. prosince jsme jej roznášeli po městě. Snažili jsme se navštívit všechny domácnosti. Předat kus jeho poselství, naší i jeho radosti.:) Všem obětavým bratrům a sestrám z 5. oddílu Kon-Tiki moc a moc děkujeme! :)

Přejeme vám krásné vánoční svátky a nový rok ať je pro vás dobrý.

 

Veverka