Naše dobrá parta - družina Svišťů a její schůzka mimo klubovnu. Být v dobré partě znamená opravdu moc. Víš, že se můžeš o někoho opřít, že můžeš být ty oporou, můžeš se společně učit… To není vše. Patří sem si i něco odříct. Ale jak to řekl významný skautský kreslíř Ladislav Rusek: „Chceš-li mnoho získat, musíš se umět mnohého vzdát.“ Tak se společně snažíme o obojí. To je nej. :-) www.kon-tikihluk.cz:-)

Schůzka mimo klubovnu