V pátek 4.10. se koná schůzka celého našeho oddílu. Začínáme v 17:00 na klubovně. S sebou věci jako na běžnou schůzku. Těšíme se na všechny!